Tech Board

เทคโนโลยี gadget โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ - This board is in exteen

เรดแฮทกระตุ้นธุรกิจในประเทศไทยให้หันไปใช้โอเพนซอร์สมากขึ้น

เรดแฮทกระตุ้นธุรกิจในประเทศไทยให้หันไปใช้โอเพนซอร์สมากขึ้น โดยเชื่อว่าการให้การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ธุรกิจต่าง ๆ หันมาใช้โอเพนซอร์ส

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 – เรดแฮท อิงค์ (NYSE: RHT)  ผู้ให้บริการโซลูชันโอเพ่นซอร์สชั้นนำของโลก มองเห็นศักยภาพอย่างสูงทางธุรกิจในประเทศไทย เรดแฮทมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดโอเพ่นซอร์สที่กำลังเจริญเติบโตในประเทศไทยช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถเติบโตได้ทั้งในประเทศและภูมิภาค

เรดแฮททำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 5 ปี โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเช่น บริษัท จี-เอเบิล ( G-Able), บริษัท ยิบอินซอย ( Yip In Tsoi ) ตัวแทนจำหน่ายเช่น บริษัท อินแกรมไมโคร ( Ingram Micro) และ บริษัท เดอะแวลู ซิสเต็ม ( The Value System )รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ Certified Cloud  and Service Provider (CCSP) อย่างเช่น Rhipe และ CCSPs อย่างเช่น Fujitsu  โดยมุ่งทำตลาดอย่างแข็งขันในตลาดบริการทางการเงิน โทรคมนาคม และองค์กรภาครัฐ  และเรดแฮทยังคงมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยตื่นตัวยอมรับโอเพ่นซอร์สมากขึ้น

“ต้องให้การศึกษาแก่ลูกค้าในการย้ายจากซอฟต์แวร์แบบมีกรรมสิทธิ์ (proprietary software) ไปสู่โอเพ่นซอร์ส  องค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ  แห่งยังไม่ตื่นตัวหรือมีประสพการณ์เกี่ยวกับทางเลือกที่ใช้โอเพ่นซอร์ส  เรดแฮทมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมีความเข้าใจในโอเพ่นซอร์สมากขึ้นโดยการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA”  กล่าวโดย Damien Wong ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปแห่งภูมิภาคอาเซียนของเรดแฮท

SIPA ได้ร่วมมือกับเรดแฮทในปีที่แล้ว (พ.ศ.2557) ในการจัดงานอบรมสัมนาในเรื่องระบบโอเพ่นซอร์สให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) เมื่อไม่นานมานี้ SIPA ได้เริ่มการแนะนำ OpenStack cloud infrastructure platform ให้แก่ผู้มีวิชาชีพทางไอที (IT professionals)  นอกจากนั้นเรดแฮทยังให้ความร่วมมือแก่ SIPAในการจัดโครงการฝึกอบรมเป็นชุดวิชา (series) แก่ผู้มีวิชาชีพทางไอทีของไทย  เพื่อให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้ใบรับรองเป็น Certified System Administrators ใน OpenStack

“ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของเรดแฮทและเราเล็งเห็นโอกาศในการนำเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นี่  เรดแฮทเต็มใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และปรารถนาอย่างมากที่จะทำให้ความร่วมมือทางการศึกษาแบบนี้มีมากขึ้น เพื่อให้ผู้มีวิชาชีพทางไอทีและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยตระหนักถึงเทคโนโลยีแบบโอเพ่นซอร์สมากขึ้น” กล่าวเพิ่มเติมโดย  Damien

เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สถูกนำมาใช้ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก โดย  100 เปอร์เซ็นต์ของสายการบิน ธนาคารพาณิชย์ และ บริษัทโทรคมนาคม ที่มีชื่ออยู่ใน Fortune 500 ล้วนแต่ใช้โอเพ่นซอร์สของเรดแฮท ส่วนในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และองค์กรอื่น ๆ อีกหลายองค์กรกำลังนำเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สมาใช้โดยผ่านทางเรดแฮท

 

คำกล่าวสนับสนุน

โดย Damien Wong ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปแห่งภูมิภาคอาเซียนของเรดแฮท

“ต้องให้การศึกษาแก่ลูกค้าในการย้ายจากซอฟต์แวร์แบบมีกรรมสิทธิ์ (proprietary software) ไปสู่โอเพ่นซอร์ส องค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานของรํฐหลาย ๆ แห่งยังไม่ตื่นตัวหรือมีประสพการณ์เกี่ยวกับทางเลือกที่ใช้โอเพ่นซอร์ส เรดแฮทมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมีความเข้าใจในโอเพ่นซอร์สมากขึ้นโดยการร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA”

“ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของเรดแฮทและเราเล็งเห็นโอกาศในการนำเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นี่  เรดแฮทเต็มใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และปรารถนาอย่างมากที่จะทำให้ความร่วมมือทางการศึกษาแบบนี้มีมากขึ้น เพื่อให้ผู้มีวิชาชีพทางไอทีและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยตระหนักถึงเทคโนโลยีแบบโอเพ่นซอร์สมากขึ้น”

 

Please login.

cool