ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงครับจะกลับมาทำงาน Review และ Preview Game-console และ Anime ที่น่าสนใจอีกครั้งนะครับ