วีธีการบำรุงรักษาในการปลูกอ้อย ในปัจุบัน สภาพภูมิอากาศไม่แน่นอน ฝนแล้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม