เราเป็นคนนึงที่อยากเรียน มกรุงเทพ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้เรียนคณะไหนดี แต่กฏหมายเป็นอะไรที่น่าเรียน พ่อแม่เราก็อยากให้เรียนhttps://www.youtube.com/watch?v=BMhIy5xEvcA

 

 


'