ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นการศึกษา “Autistic Application” เพื่อช่วยเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถภาพทั้งร่างกาย, สติปัญญา และจิตใจให้แก่เด็กออทิสติก พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กออทิสติกอย่างถูกต้อง ในช่วงสัปดาห์วันออทิสติกโลก 1-4 เม.ย.ที่ผ่านมา

 

NjpUs24nCQKx5e1HUZRS6HjBQCxnsaXCRs9PMWHuBai

นายพิชิต ธันโยดม ผู้บริหารด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บจม.ทรูฯ กล่าวว่า ผลงานนี้ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนายปรีดิ์ หวังเจริญ พนักงานกลุ่มทรู เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ประสบความสำเร็จติดอันดับหนึ่งในประเทศแถบตะวันออก กลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์, คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังติดหนึ่งใน 10 แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดถึง 198,200 ครั้ง รวมทั้งติดหนึ่งใน iTunes What’s Hot Education ในประเทศสหรัฐฯ, อินโดนีเซีย,มาเลเซีย และกาตาร์ ซึ่งชุด Autistic Application ประกอบด้วย Daily Tasks-สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ การ แปรงฟัน อาบน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะความสนใจ, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะการเลียน แบบ Trace & Share-สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปัน ซึ่งช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการ, ทักษะทางสังคม และทักษะการเลียนแบบ Communications-สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐาน โดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็ก ส่งเสริมทักษะภาษาและการสื่อสาร ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือสอบถามที่ TrueMove iPhone Care Center โทร. 08-2000-3333 หรือ iphone support@truelife.com

โอกาสนี้ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวถึงจำนวนเด็กออทิสติกในประเทศไทยว่า มีประมาณ 370,000 คน จากที่ได้ทดลองใช้ Autistic Application ในกลุ่มเด็กที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายมูลนิธิ พบว่าช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือชุดฝึกทักษะ (Daily Tasks และ Trace & Share) สามารถช่วยพัฒนาการประสานสัมพันธ์กลไกกล้ามเนื้อ และเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และชุดเครื่องมือฝึกการพูดและภาษา (Communications) ซึ่งเป็นระบบฝึกการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นที่มีมาตรฐาน ช่วยให้เด็กเข้าใจศัพท์ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี เราอยากให้มีการปรับมุมมองใหม่ว่าเด็กออทิสติกมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด หากได้รับโอกาสและการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสม.