ที่มาของรายได้คุณ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นว่า สตาร์ทีม ทำโครงการ ออโต้รัน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมทีม โดยที่ สมาชิกไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแล้ว เพียงสมัครเข้ามาใน 3 ขั้นตอน เป็นอันเสร็จหน้าที่ หลังจากนั้น รอรับรายได้อย่างเดียว 
แผนการตลาดของ มิสเน็ตช๊อป มีช่องทางสร้างรายได้ถึง 15 ช่องทางด้วยกันครับ แต่ในโครงการสตาร์ทีมออโตรันนี้ เราดึงมาสร้างรายได้ให้คุณเพียง 3 ช่องทางเท่านั้นครับ เพราะเป็นช่องทางรายได้ที่เราสามารถช่วยคุณได้ ส่วนช่องทางอื่นๆ สมาชิกสามารถศึกษาและทำด้วยตนเองได้ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ส่วนช่องทางรายได้หลักๆ 3 ช่องทางนี้ เป็นหัวใจของระบบสร้างรายได้ ในระบบนี้ สามารถทำรายได้มากกว่าหลักแสนบาทได้ เชื่อว่าคงพอเพียงสำหรับความต้องการของสมาชิกที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมกับ เรา กับการลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น./
รายได้ 3ช่องทางที่่สตาร์ทีมนำมาเข้าโครงการดังนี้:
รายได้ทางที่ 1 รายได้จากจากการแนะนำ
รายได้ทางที่ 2 รายได้ จับคู่แฟรน์ไซส์ คู่ล่ะ 50 บาท สูงสุด 180 คู่ต่อวัน คิดเป็นเงิน 9,000 บาทต่อวัน/270,000 ต่อเดือน
รายได้ทางที่ 3 รายได้รายเดือน รับเดือนล่ะ 10,220 บาท

เรามาดูกันครับว่า คุณจะมีรายได้อย่างไร ทั้ง 3 ช่องทาง เมื่อเข้ามาร่วมทีมกับเรา ดังนี้ครับ:

รายได้ช่องทางที่ 1
ค่าแนะนำ 180 บาท ต่อรหัส เราจัดสรรให้ทุกคน คนล่ะ 2 รหัส ติดตัว เป็นการแบ่งปันให้สมาชิกทุกคน ในการสร้างสายงานแนะนำตรงและเป็นเงือนไข เพื่อไปรับรายได้ ช่องทางที่ 3 รายได้รายเดือน ต่อไปด้วยครับ

 

คุณจะได้รับค่าแนะนำ 2 รหัสติดตัว เป็นเงิน 360 บาท
...............................................................................................................................................................................

รายได้ ช่องทางที่ 2 ค่าจับคู่
มาดูกันครับว่า รายได้ช่องทางที่ 2 คุณได้อย่างไร

เมื่อคุณตัดสินใจร่วมทีมกับเรา โดยทำ 3 ขั้นตอนเสร็จสิ้น คือ 1.กรอกข้อมูลจองรหัส 2.โอนเงินชำระค่าแฟรน์ไซส์ 3.แจ้งการโอนเงิน   ทีมงานก็จะทำการ Active ให้คุณทันทีที่ตรวจสอบข้อมูลเรียยร้อย เราจะทำการส่ง USERNAME และ PASSWORD ให้คุณทาง sms ให้คุณเข้าระบบแล้วทำการเปลี่ยนpasswordใหม่เป็นของคุณเอง ชื่อคุณก็จะไปอยู่ในระบบดังรูป สถาณะคุณจะเป็นรูปใส่สูตรสีดำ วางบนโครงสร้าง 1แตก 2 ของระบบในมิสเน็ตช๊อป คุณสามารถเข้าไปใช้ระบบต่างๆได้ เช่นดูทีมงานของคุณ ดูรายไ