บริษัท พาสเทลบลู สตูดิโอ จำกัด

ต้องการรับสมัครพนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ดังนี้

1.3D                                                    10  ตำแหน่ง
2.2D                                                    10  ตำแหน่ง
3.Producer (รับเฉพาะเพศชาย)            10  ตำแหน่ง
4.Compositor                                       10  ตำแหน่ง
5.Editor                                                10  ตำแหน่ง

6.Online                                               10 ตำแหน่ง

7.Particle                                           10 ตำแหน่ง

8.เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี        10  ตำแหน่ง

9.Grading                                            10  ตำแหน่ง

10.Sound  Engineer                             10  ตำแหน่ง

เงินเดือนตามตกลง

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

2.มีความขยันอดทน  ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ

3.สามารถทำงานไม่เป็นเวลาได้

4.พูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
l.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้อย่างน้อย 2 ปี
3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน เช่น MS.Word , Ms. Excel ได้
4.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
5.หากมีทักษะ การพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

ดูแลการรับเงินและเบิกจ่ายของบริษัท
รับผิดชอบการวางบิลและการรับวิล และติดตามการชำระเงิน
ดูแลและจัดทำเอกสารรายรับรายจ่ายของบริษัท
จัดทำรายงานด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้บริหาร

 

ทุกตำแหน่งทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 10.00-18.00 น. มีประกันสังคม + เบี้ยเลี้ยง กรณีต้องออกไปติดต่องานนอกสถานที่ สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่บริษัท Pastelblue Studio ซอยลาดพร้าว 102 บ้านเลขที่ 70

มาสมัครด้วยตนเองกรุณาโทรนัดวัน/เวลาสัมภาษณ์ ได้ที่คุณขนมโทร. 0855199242  สัมภาษณ์ พร้อมรู้ผลทันที

หรือส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ อีเมลล์ kanom@pastelbluestudio.com 

http://www.pastelbluestudio.com