เขาไม่ยอมไปประกอบพิธีกรรมที่ว่า โดยอ้างว่าไม่ว่าง 1 เดือนหลังจากนั้น ชายผู้นั้นประสบเหตุ ตกบันได ขาหัก ต้องเขาเผือกอยู่1เดือน 

 http://-3in5-.exteen.com/20120823/entry