ชั้นอยู่ตรงนี้แล้วเธอจะโทรหาใครกัน  Can you  youfell   โทรติดบอกว่าไม่เป็นไร  แล้วทำไมนะเธอ    ตัดสายชั้น     ว่าไง