ปัญหาที่แก้แล้วตอนนี้นะครับ

- URL Entry ที่ edit แล้วจะกลายเป็นของวันปัจจุบัน

ได้แก้ไขแล้วครับ ถ้า entry ไหนที่ URL เปลี่ยนไปแ้ล้ว มีวิธีง่ายๆ คือ ให้ edit entry นั้นแล้ว publish ใหม่

-  URL Entry ที่เขียนชื่อภาษาไทย หรือชื่อภาษาอังกฤษซ้ำักันสองอัน แล้วขึ้น entry not found

ได้แก้ไขแล้วครับ

- Pageview stat

กลับคืนมาเหมือนเดิมทุกประการแล้วครับ

- Category

เพิ่มลิมิตให้เป็น 20 Categories แล้วครับ

- Previous entry widget

จากที่เคยลิมิตไว้ 10 (ถ้าใส่เกินแล้วจะเหลือ 5) ได้เพิ่มลิมิตให้เป็น 20 แ้ล้วครับ อนึ่ง previous entry นี้ จะโชว์ต่างจากเดิม คือจะโชว์เฉพาะ เอนทรี่ล่าสุดครับ ไม่ใช่เอนทรี่ที่ถัดจากเอนทรี่ที่ดูอยู่ กรณีที่ต้องการอ่านเอนทรี่เก่าๆ สามารถทำได้สองวิธี คือ

1. กดที่ archives ต