Help

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ blog จากเพื่อนๆ ใน exteen - This board is in exteen

เข้าmyblogของตัวเองไม่ได้

ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ เนื่องจากไม่ได้เข้าexteenมานาน วันนี้คิดถึงเลยเขัามาดูแต่พอloginแล้วปรากฎว่าเปิดหน้าmy blogไม่ได้ค่ะ ระหว่างโหลดจะมีหน้าของเว็บ http://www.mbmu.net/ ขึ้นมาแทนตลอดเลย มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างคะแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร รบกวนผู้รู้ให้คำแนะนำด้วย ขอบคุณค่ะ

Please login.

ลองติดต่อ support@exteen.com ดูค่ะ