Help

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ blog จากเพื่อนๆ ใน exteen - This board is in exteen

stat

stat กับsessions คือไรหรอคับ  พอดีเพิ่งทำblogครั้งแรก ใครรู้ช่วยบอกดีคับ ขอบคุนคับ

Please login.

Stat คือการมองภาพรวมของ Blog ครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมนูส่วนขวามือของหน้า Stat
All time summary (ยอดรวมสรุปทั้งหมด)

Pages viewed : ยอดผู้ชมบล็อกทั้งหมด (นับแบบเข้าชมซ้ำด้วย)
Sessions : ยอดผู้เข้าชมบล็อกทั้งหมด โดยที่ IP ไม่ซ้ำกัน
Comments : คอมเมนต์ฺที่ได้รับทั้งหมด (รวมทุกเอนทรี)
Entries : จำนวนเอนทรีที่เราเขียนทั้งหมด
Average Comments : ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ผู้ชมส่งเข้ามา
Member since : วันที่เราสมัครใช้งานบล็อกนี้ครั้งแรก

ในส่วนด้านล่างของกราฟที่เห็น
This month summary (ยอดรวมสรุปประจำเดือน)

Pages viewed : ยอดผู้ชมประจำเดือนนี้
Sessions : ยอดผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันประจำเดือนนี้
Comments : คอมเมนต์ทีไ่ด้รับในเดือนนี้
Entries : เอนทรีที่เราเขียนไปในเดือนนี้
Average Comments : ค่าเฉลี่ยคอมเมนต์ทีไ่ด้รับในเดือนนี้
Most viewed on : วันที่มีผู้ชมสูงสุดประจำเดือน
Pageview : ยอดผู้ชมสูงสุด(ที่คนเข้ามาดูในวันที่มากสุด)
Least viewed on : วัีนที่มีผู้ชมน้อยสุดประจำเดือน
Pageview : ยอดผู้ชมต่ำสุด(ที่คนเข้ามาดูในวันที่น้อยที่้สุด)
Firefox : จำนวน % ผู้ชมที่เข้าดูบล็อกของเรา

...

สำหรับกราฟ เมื่อวางเมาส์เหนือแท่้งจะเห็นยอดผู้ชมของแต่ละวันในเดือนนั้น ๆ ครับ

**เพิ่มเติมครับ

Firefox : ​จำ​นวน​ % ​ผู้​ชมที่​ใช้ Firefox Browser เข้า​ดูบล็อกของเรา 

พี่ภูภู่ฯอธิบายได้ละเอียดดีจัง

 

สมกับที่อยู่มานาน

ขอบคุณคุณภู่ภู่มากนะคับ

^ ^