ตอนสั้นๆเพาะอยู่ในช่วงทดสอบเสียงง่ะ

 

Youtube.com/user/SaloruJuju

ติชมได้นะ

 Juju Saloru