บริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนกับยูนิเซฟวันนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยในรูปแบบรายเดือน จะช่วยให้ยูนิเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และมีเงินทุนสำหรับ ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านสามารถทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสได้ง่ายๆ ไม่หนักเกินไป และยังช่วยเด็กได้มากกว่าอีกด้วย
เมื่อท่านบริจาคเงิน แบบต่อเนื่องรายเดือนผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของโครงการ Friends of UNICEF โดยอัตโนมัติ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมสมาชิกที่มีวิสัยทัศน์ และมีจิตใจเมตตา ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชีวิตของเด็กทุกคนอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะเด็กยากจน เด็กที่อยู่ห่างไกลยากจะเข้าถึง และกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด ด้วยการบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการคุ้มครองในทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกๆ ปีร่วมบริจาคได้ที่ https://goo.gl/ig8ZEf